• Câu hỏi: Sở hữu cách

  Nguyễn Nữ Thanh Châu
  Được hỏi bởi Nguyễn Nữ Thanh Châu, vào ngày 10/10/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Age-related changes can contribute to one's having problems sleeping soundly.
  one's : 's là động từ to be đúng không ạ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đây là sở hữu cách nha bạn, là khi ta thêm 's vào sau danh từ để chỉ sự sở hữu. VD:
  "This is my father's car." => Đây là xe hơi của cha tôi.

  Đây không phải là dạng viết tắt của động từ "to be" (is).

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này