• Câu hỏi: ad ơi em search vdict và oxford dictionary thì em thấy prompt là tính từ, danh từ hoặc động từ thôi chứ em có thấy promp...

  Trang
  Trang, hỏi vào lúc 11:45, 30/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi em search vdict và oxford dictionary thì em thấy prompt là tính từ, danh từ hoặc động từ thôi chứ em có thấy prompt là trạng từ đâu ad?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Như trong link: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/prompt

  "Prompt" có thể là một trạng từ, có nghĩa là "chính xác/đúng (giờ)". VD:
  I will be there at 8 o' clock prompt. => Tôi sẽ đến đó lúc đúng 8 giờ.

  Dạng này khác nghĩa với trạng từ "promptly" rằng "promptly" được dùng để bổ nghĩa cho một động từ, còn trạng từ "prompt" được dùng như một trạng từ chỉ thời gian (tương tự "tomorrow, yesterday,...").

  Trân trọng,
  Gia Sư Toeic Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời