• Câu hỏi: Động từ chính và mệnh đề con

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 01/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chào admin ạ!
  Với câu này động từ chính là "determined" phải không ạ!
  Mệnh đề sau that là mệnh đề phụ phải không ạ!!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đúng rồi nha. Động từ chính "determined" ở đây có nghĩa là "xác định (rằng như thế nào đó)", và mệnh đề sau "that" là một phần của cấu trúc "determine that + mệnh đề".

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này