• Câu hỏi: Thì quá khứ tiếp diễn

  Thái
  Được hỏi bởi Thái, vào ngày 20/07/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Giải thích giúp tôi vì sao chọn đáp án này

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn học đọc phần Thì Quá khứ Tiếp diễn, nhắc đến việc thì này dùng để chỉ một hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ.

  Trong câu trên, ta có "When he got home" (Khi anh ấy về đến nhà), chỉ chính xác một thời điểm trong quá khứ. Đồng thời, vợ anh ấy cũng đang nấu ăn, nên ta dùng đáp án D "was fixing" nha. Động từ "fix" ở đây dùng ở nghĩa là "nấu/chuẩn bị (bữa ăn)".

  Bạn cũng có thể dùng phương pháp loại trừ để loại dần các đáp án. Đáp án A chắc chắn không đúng vì không chia theo chủ ngữ số ít "his wife". Đáp án C là V-ing nhưng trước chỗ trống không có trợ động từ nào, nên không dùng được.
  Còn đáp án B "fixes" dùng thì hiện tại đơn, là khác thì với động từ "got home" trong mệnh đề trước dấu phẩy, nên đáp án này cũng sai, chỉ còn đáp án D thôi.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này