• Câu hỏi: Cấu trúc song song

  Nguyen Tan Quang
  Được hỏi bởi Nguyen Tan Quang, vào ngày 08/10/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad giải thích cho e rõ hơn về cấu trúc trc and dc k ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn hãy xem qua bài Cấu trúc song song, giải thích chi tiết về khái niệm này nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này