• Câu hỏi: Làm rõ hơn giúp em cho từ "what" được không?...

  Nguyễn Hà
  Nguyễn Hà, hỏi vào lúc 17:06, 10/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Làm rõ hơn giúp em cho từ "what" được không?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Khi dùng trong câu bình thường (không phải câu hỏi) thì các từ hạn định nghi vấn như "what, who, which, how,..." sẽ nằm trong cấu trúc là "từ hạn định nghi vấn + danh từ + động từ" (nghĩa chủ động) hoặc "từ hạn định nghi vấn + danh từ + to + động từ" (nghĩa bị động), và cả cụm của 2 cấu trúc này sẽ đóng vai trò là một cụm danh từ nói về một (nhóm) những người/vật cụ thể.

  Trân trọng,
  Gia Sư Toeic Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời