• Câu hỏi: Cấu trúc song song tính từ

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 10/09/2020
 • https://tienganhmoingay.com/questions/6731680061/sau-your-phai-la-noun-chu-nhi-cau-truc-song-song-thi-ca-cum/
  ad ơi ý của ad ở câu
  Nếu bạn xem cả cụm "_____ and informative articles" là một cụm danh từ thì cả cụm này có thể đứng sau "your" mà
  là gì ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Ý mình là "and" cũng có thể dùng để nối hai tính từ của một danh từ lại. Giả sử ta có "white dog" là một cụm danh từ gồm tính từ "white" và danh từ "dog", vậy nếu mình muốn thêm một tính từ vào, sẽ thành "black and white dog" đúng không?

  Cả cụm "black and white dog" này vẫn được xem là một cụm danh từ mà, và ta suy ra rằng "and" đang dùng để nối hai tính từ lại, như trường hợp trong câu hỏi của bạn kia (với danh từ chính là "articles").

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này