• Câu hỏi: Từ hạn định

  Dung
  Được hỏi bởi Dung, vào ngày 17/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Từ " hạn định" trong giải nghĩa là gì vậy ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Chúng là những từ dùng trước danh từ rất quen thuộc với chúng ta như: a, an, the, this, that, my... (Ví dụ: a book, the boy, my house...). Từ hạn định trong tiếng Anh là "determiners" thường đứng trước các danh từ hoặc cụm danh từ để xác định cụ thể người, vật, việc mà bạn đang nhắc đến.

  Ta có thể xét 2 câu sau để xem từ hạn định xác định danh từ như thế nào:

  A boy stands there (Cậu bé đứng đó) - ta xác định "boy" là chủ ngữ mới xuất hiện lần đầu, chỉ rõ là ta không ta biết cậu bé này

  The boy stands there (Cậu bé đó đứng đó) - ta xác định "boy" này đã xuất hiện trong các câu trước rồi hoặc ta đã biết qua cậu bé này rồi.

  Từ hạn định có rất nhiều loại, như ví dụ trên "a" và "the" là từ hạn định nhưng thuộc nhóm nhỏ hơn là "mạo từ" (article). Bạn có thể xem bài viết "Các từ hạn định trong tiếng Anh" để tìm hiểu thêm nhé.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này