• Câu hỏi: Động từ V-ing dùng ở đâu

  Trần Thị Thảo
  Được hỏi bởi Trần Thị Thảo, vào ngày 15/04/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Những từ nào đi theo là v-ing

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Động từ V-ing sẽ luôn xuất hiện trong những câu dùng thì tiếp diễn. Khi này, trước câu sẽ là trợ động từ "be" tương ứng của thì (are).

  Ngoài ra, sau bất kì ngoại động từ nào cũng có thể là danh động từ V-ing, nhưng khi này nó đang đóng vai trò như một danh từ nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này