• Câu hỏi: ad ơi tân ngữ là gì vậy ad?...

  Trang
  Trang, hỏi vào lúc 11:51, 30/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi tân ngữ là gì vậy ad?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Khi có 2 danh từ trong câu, và một danh từ (qua một động từ) tác động trực tiếp đến danh từ còn lại thì danh từ còn lại sẽ là tân ngữ. Lưu ý rằng nếu danh từ sau đứng sau một giới từ thì nó không là tân ngữ, mà cả cụm giới từ đó là phần bổ nghĩa cho câu. VD:

  I play the piano. => "I" là chủ ngữ, "the piano" là tân ngữ.
  I like dogs. => "Dogs" là tân ngữ".
  I go to school. => "School" KHÔNG là tân ngữ. Câu này chỉ có chủ ngữ là "I".

  Trân trọng,
  Gia Sư Toeic Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời