• Câu hỏi: Mệnh đề quan hệ

  Trương Văn Lâm
  Được hỏi bởi Trương Văn Lâm, vào ngày 19/12/2019
 • Please mark the appropriate box to indicate if the person named above ...... any of the certificates listed below.
  A. holding
  B. held
  C. holds
  D. hold

  Nhờ AD giải thích giúp cấu trúc này, p/a đúng? ý nghĩa của câu là gì?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Câu này bản chất là một câu điều kiện cầu khiến, do một mệnh đề của nó là một câu cầu khiến bắt đầu bằng "please + động từ". Ngoài ra, câu này cũng đã đảo vị trí của mệnh đề điều kiện và mệnh đề chính, và do là một câu cầu khiến nên nó sẽ dùng thì hiện tại, nên đáp mới là C "holds" chia theo ngôi số ít (the person) ở thì hiện tại nha.

  Mệnh đề quan hệ đã được rút gọn nằm ở hai vị trí, là "the person (who is) named above" và "any of the certificates (which are) listed below". Ta rút gọn chúng bằng cách lược bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ. Bạn hãy tham khảo thêm trong bài trong đường dẫn nha.

  Câu này dịch là: (mình đã gạch dưới phần MĐQH rút gọn, và chia 2 mệnh đề của một câu điều kiện bằng dấu / )
  "Please mark the appropriate box to indicate / if the person named above holds any of the certificates listed below."
  => Vui lòng đánh dấu vào ô thích hợp để xác định / liệu người được nhắc tên ở trênbất kì chứng chỉ nào được liệt kê bên dưới.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này