• Câu hỏi: Giới từ

  Ba Gà
  Được hỏi bởi Ba Gà, vào ngày 10/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • cách phân biệt các từ loại như giới từ ở đầu câu

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Nếu muốn xác định được loại từ thì trước hết mình phải biết từ đó là gì, hoặc ít nhất là vị trí của nó trong câu. Vậy thì nếu chỗ trống nằm ở đầu câu, nó có thể là bất kì loại từ gì, nên mình phải xét những từ nằm xung quanh/sau nó nữa.

  Do sau chỗ trống là "serving", vừa có thể là một danh động từ V-ing, nên đứng trước nó có thể là trạng từ hoặc giới từ, tùy vào ý ta muốn nói. Ở đây ta chọn đáp án D là vì xét theo nghĩa của câu, giới từ "besides" (ngoài ra) sẽ hợp nghĩa nhất.

  Trong những câu hỏi về giới từ, cách duy nhất để chọn đáp án đúng là dựa vào nghĩa của chúng, nên bạn lưu ý khi gặp dạng câu hỏi này nha. Một số giới từ sẽ có nghĩa khá giống nhau, nhưng nếu gặp/dùng nhiều thì bạn sẽ thấy sự khác biệt giữa chúng. Bạn có thể tham khảo bài Giới từ để xem giải thích chi tiết về một số giới từ thông dụng.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này