• Câu hỏi: Tại sao phía sau là "is" mà lại chọn danh từ số nhiều ạ ?...

  Thư Nhoi Nhoi
  Thư Nhoi Nhoi, hỏi vào lúc 22:03, 26/06/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tại sao phía sau là "is" mà lại chọn danh từ số nhiều ạ ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Cụm danh từ "Participation in public-service activities" thì danh từ chính trong đây là "Participation" nha, là một danh động từ, thì mình sẽ chia động từ theo nó là luôn là số ít, chứ không chia theo phần sau giới từ "in" được dùng để bổ nghĩa cho nó nha.

  Trân trọng,
  Gia Sư Toeic Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời