• Câu hỏi: tính từ hard nhưng trạng từ cũng là hard như được học, ko phải là hardly. cái này thật sự là sao?...

  Minh Kieu
  Minh Kieu, hỏi vào lúc 20:23, 29/05/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • tính từ hard nhưng trạng từ cũng là hard như được học, ko phải là hardly. cái này thật sự là sao?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Hard" ở dạng tính từ và trạng từ được ghi như nhau, nhưng ý nghĩa rất khác nhau nha. Tính từ "hard" có nghĩa là "cứng, chắc chắn" hoặc là "khó", còn trạng từ "hard" có nghĩa là "một cách có cố gắng, chăm chỉ". VD:
  This homework is too hard. => Bài tập về nhà này quá khó. (Tính từ)
  This candy is very hard. => Viên kẹo này rất là cứng. (Tính từ)
  He works hard for his family. => Anh ấy làm việc chăm chỉ vì gia đình của mình. (Trạng từ)

  Thường thì trong Tiếng Anh, trạng từ sẽ được viết như kiểu "tính từ của nó + ly", nhưng với "hard" thì đây là một trường hợp ngoại lệ nha. Trạng từ "hardly" là "hầu như không có" hay "chỉ mới". Bạn có thể thấy nó được dùng trong cụm trạng từ chỉ độ thường xuyên "hardly ever" là "hầu như không bao giờ". VD:
  He hardly ever calls his parents. => Anh ấy hầu như không bao giờ gọi cha mẹ của mình.
  He was so far away that I could hardly see his face. => Anh ấy đã ở quá xa đến mức tôi không thể thấy khuôn mặt của anh ấy.

  Bạn có thể thấy có nhắc đến trường hợp ngoại lệ này trong bài Vị trí và Chức năng của Trạng từ ở phần số 3 nha bạn.

  Trân trọng,
  Gia Sư Toeic Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời