• Câu hỏi: Câu hỏi về Thể Bị Động trong Tiếng Anh

  Thành
  Được hỏi bởi Thành, vào ngày 12/12/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • anh chị ơi. Cho mình hỏi câu này sao không dùng quá khứ hoàn thành HAD ELECTED vậy ạ.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Vì đây là một câu bị động nói rằng Ông Smith được bầu làm chủ tịch mà, chứ không phải là bản thân ông ấy bầu một ai đó khác. Vậy nên dựa theo công thức bị động, động từ của câu phải theo dạng "be + Ved/V3". Nếu như là thì QKHThành, nó phải là "had been elected" theo nghĩa bị động nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này