• Câu hỏi: - " Its" ở trong câu này có chức năng gì? và nghĩa của nó dịch cụ thể trong câu là ntn. - Bỏ " Its" đi thì ảnh hưởng gì...

  Bùi Thu Cúc
  Được hỏi bởi Bùi Thu Cúc, vào ngày 25/09/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • - " Its" ở trong câu này có chức năng gì? và nghĩa của nó dịch cụ thể trong câu là ntn.
  - Bỏ " Its" đi thì ảnh hưởng gì đến câu ?
  - Tại sao phải cho thêm its vào khi bỏ nó đi thì nghĩa của câu đó vẫn hoàn chỉnh vì turn in st thì bỏ its đi thì tân ngữ phía sau dùng vẫn hợp lý. Hiểu như thế có đúng ko?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Its" là một tính từ sở hữu, có nghĩa là "của nó", trong trường hợp này thì có nghĩa là "của (công ty?) Anrom". Dịch hoàn chỉnh thì cụm "its annual fiscal report" có nghĩa là "báo cáo tài khóa thường niên của nó (Anrom)".

  Bạn có thể hiểu nó như là một từ hạn định, như "a, an, the,...". Do cụm danh từ "annual fiscal report" là một danh từ đếm được số ít, nên bắt buộc phải có một từ hạn định nào đó đứng trước nó, thì mới đúng ngữ pháp. Khi này, ta không dùng "a, an, the" mà dùng tính từ "its" để vừa đóng vai trò là khởi đầu một cụm danh từ số ít, vừa bổ nghĩa cho cụm danh từ đó, nên không được bỏ "its" nha bạn.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này