• Câu hỏi: Động từ nối

  Võ Văn Tính
  Được hỏi bởi Võ Văn Tính, vào ngày 06/10/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • cho mình hỏi tại sao câu này ko dùng động từ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn nhớ rằng chỉ có động từ nối thì sau đó mới là tính từ hay danh từ được. Sau chỗ trống có "better", nhưng bản thân động từ "argue" không phải là một động từ nối.
  Vậy suy ra, loại trước các dạng động từ của nó, là A và B. Đáp án C không thể điền vì danh từ không thể đứng ngay trước tính từ, vậy thì chỉ còn D làm trạng từ bổ nghĩa cho tính từ thôi.

  Giả sử ta xem "better" là trạng từ so sánh hơn, vậy nếu điền động từ "arguing" vào để tạo thành cấu trúc so sánh hơn thì hiện tại tiếp diễn "is arguing" với trạng từ "better", vậy thì nghĩa câu sẽ vô lý hoàn toàn:
  "Của hàng bít tết của Sam tranh cãi tốt hơn chuỗi cửa hàng quốc gia nổi tiếng với ngân sách quảng cáo lớn hơn." (Nhà hàng tranh cãi?)

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này