• Câu hỏi: Động từ phức

  Duong
  Được hỏi bởi Duong, vào ngày 12/03/2020
 • make/find/consider/believe/keep + Object + Adj
  ngoài các từ này ra thì còn từ nào có thể sử dụng tính từ sao object đc vậy ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Loại từ bạn đang cần tìm là động từ phức, nên bạn hãy tham khảo bài đó để có thêm nhiều từ và ví dụ chi tiết.

  Ngoài ra, trong số từ bạn liệt kê thì "believe" không phải là loại động từ này nha, mà nó có thể là ngoại động từ (cần danh từ theo sau) hoặc dùng cấu trúc "believe + mệnh đề".

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này