1. Động từ phức là gì? (Complex Verbs)

💡 Động từ phức là các động từ diễn tả hành động của chủ ngữ "gán" cho tân ngữ một tính chất hay một danh tính nào đó.

Định nghĩa trên đọc thì có vẻ hơi khó hiểu, vì vậy chúng ta hãy xem tiếp 2 ví dụ sau đây:

 • I find the movie boring. = Tôi thấy bộ phim này chán phèo.
  → động từ find "gán" cho tân ngữ the movie một tính chất là boring.
  (the movie = boring)

 • They named the boy Alex. = Họ đặt tên cho cậu bé là Alex.
  → động từ name "gán" cho tân ngữ the boy một danh tính là Alex.
  (the boy = Alex)

They named the boy Alex.

They named the boy Alex.

 

Có thể bạn đang rất tò mò muốn biết trong tiếng Anh có những động từ phức nào, nhưng trước hết chúng ta tìm hiểu cấu trúc ngữ pháp chung của các động từ phức:

 

2. Hai cấu trúc thường gặp của động từ phức

 • Động Từ Phức + Tân Ngữ  + Tính Từ (gán tính chất cho tân ngữ)

  • He drives me crazy. = Anh ấy làm tôi phát điên.

  • She finds the story interesting. = Cô ấy cảm thấy câu chuyện thú vị.

  • We painted the wall yellow. = Chúng tôi sơn bức tường màu vàng.

 • Động Từ Phức + Tân Ngữ + (as) + Cụm Danh Từ (gán danh tính cho tân ngữ)

  • The council elected him (as) President. = Hội đồng đã bầu ông ấy làm chủ tịch.

  • People consider him a hero. = Mọi người xem anh ấy là anh hùng.

We painted the wall yellow.

We painted the wall yellow.

 

Tuỳ vào nghĩa mà mỗi động từ phức có thể được dùng theo cấu trúc 1 hay cấu trúc 2. Tiếp theo hãy cùng học về các động từ phức phổ biến nhất trong tiếng Anh và nghĩa của chúng: