• Câu hỏi: She told me that being a musician as well as an a..... Cho mình hỏi cấu trúc ngữ pháp của câu này, sao that là being ?...

  nam
  Được hỏi bởi nam, vào ngày 14/06/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • She told me that being a musician as well as an a..... Cho mình hỏi cấu trúc ngữ pháp của câu này, sao that là being ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đây là một câu nói bình thường, không có cấu trúc ngữ pháp đặc biệt gì nha, mà sử dụng một danh động từ V-ing (gerund) để nói về một việc làm gì đó. Bạn có thể đọc thêm về chúng trong bài Danh động từ nha.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này