• Câu hỏi: "Such" và "until" dùng như thế nào?

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 06/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chào admin ạ!
  "Such" và "Until" dùng khi nào ạ!!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Until" có thể được dùng như một liên từ phụ thuộc hoặc giới từ chỉ thời gian với nghĩa là "cho đến khi nào đó".

  "Such" thường được dùng trước một (cụm) danh từ với nghĩa là "như vậy, giống như vậy". VD:
  "Such books are very hard to read." => Những cuốn sách như vậy rất khó đọc.

  Nó cũng có thể được dùng trong một câu cảm thán để nhấn mạnh. VD:
  "This is such a nice flower!" => Thật là một bông hoa đẹp!

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này