• Câu hỏi: Rút gọn mệnh đề quan hệ

  Nguyễn Trần Gia Bảo

  Được hỏi bởi Nguyễn Trần Gia Bảo, vào ngày 10/01/2021

 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • trong ngữ pháp toeic có "phần rút gọn mệnh đề quan hệ " không ạ, em cần ôn lại.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bài Rút gọn mệnh đề quan hệ nằm trong đường link, hoặc bạn có thể vào phần Học tùy thích -> Ngữ pháp PRO -> Cấp độ 5 để xem khái niệm này, kèm theo các khái niệm nâng cao khác.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO