• Câu hỏi: Giới từ trong mệnh đề quan hệ

  Hien Pham
  Được hỏi bởi Hien Pham, vào ngày 19/04/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Trước who dùng giới từ tương tự như whom/which được không ạ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trong một câu mệnh đề quan hệ đầy đủ thì nếu động từ có giới từ đi kèm, ta có thể đảo giới từ lên trước bất kì đại từ quan hệ nào, bao gồm "who, whom, which,..." luôn. Tuy nhiên, bạn nhớ rằng việc này chỉ khả thi nếu động từ của MĐQH bắt buộc có giới từ đi kèm, chứ ta không thể cho đại một giới từ vào trước đại từ quan hệ được.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này