• Câu hỏi: Most vs Most of

  laN pHUONGw

  Được hỏi bởi laN pHUONGw, vào ngày 10/01/2021

 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • tại sao ko dùng "most" được ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Sau "most" chỉ có thể là một danh từ số nhiều/không đếm được. Lưu ý rằng sau "most" không thể có mạo từ, tính từ sở hữu hay bất kì đại từ nhân xưng nào.

  Nhưng trường hợp đó chỉ áp dụng được với "most of", có thể có những loại từ này đi theo sau được. Do sau chỗ trống trong câu trên là "them", là một đại từ nhân xưng (tân ngữ), nên phải dùng "most of".

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO