• Câu hỏi: Satisfying vs. Satisfactory

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 17/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi nếu A là '' unsatisfying'' thì cũng đúng đúng không ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Tính từ "(un)satisfying" [1] và "(un)satisfactory" [2] khác nhau về nghĩa một chút nha.
  [1] ám chỉ cái gì đó liên tục làm cho người dùng cảm thấy thỏa mãn (thiên về phần cảm giác của người dùng).
  [2] ám chỉ cái gì đó làm người dùng cảm thấy hài lòng với chất lượng mong đợi của nó (thiên về phần chất lượng sản phẩm).

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này