• Câu hỏi: Đại từ quan hệ "whom" dùng như thế nào?

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 06/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chào admin ạ!
  Cho em hỏi là từ "whom" dùng thế nào ạ!
  Theo như em đọc lý thuyết là:
  + Thay thế cho người ở vị trí tân ngữ là sao ạ!! (là chỉ xét trong mệnh đề quan hệ đó thôi đúng không ạ?)
  + Có thể lược bỏ Whom ở vị trí tân ngữ trong mệnh đề quan hệ bắt buộc. Nhưng Whom mà là tân ngữ của giới từ thì không được lược bỏ.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trong mệnh đề bạn sẽ thấy rằng nếu dùng đại từ quan hệ "who" thì ngay sau nó sẽ là động từ chia theo chủ ngữ câu (vì "who" đóng vai trò là chủ ngữ). VD:
  "The girl who is smiling at you is John's daughter."

  Nếu dùng đại từ "whom", bạn sẽ thấy rằng sau đại từ này sẽ là một đại từ khác nữa, và động từ sau đó sẽ chia theo đại từ này, chứ không phải "whom" (vì khi này "whom" sẽ là tân ngữ của đại từ còn lại và động từ của nó). VD:
  "The man whom we met in our trip sent us a postcard from Japan."

  Vậy một cách dễ nhận biết khi nào dùng "whom" là khi ngay sau vị trí đại từ quan hệ là một đại từ/danh từ khác.

  Còn về việc không thể lược bỏ "whom" thì bạn có thể nhớ rằng nếu động từ trong MĐQH có giới từ đi chung trong cấu trúc đặc biệt, ta có thể đảo giới từ lên trước đại từ quan hệ. Trong trường hợp này thì ta không thể lược bỏ đại từ quan hệ nào cả chứ không riêng "whom" nha. VD:
  "The girl whom I talked to is my childhood friend." => "The girl I talked to is my childhood friend."
  "The girl to whom I talked is my childhood friend." => [Không rút gọn được]

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này