• Câu hỏi: cấu trúc Ved mô tả cảm xúc, cấu trúc Ving miêu tả bản chất. sao nhiều câu k đúng như vậy?...

  Phan Ánh Nguyệt
  Được hỏi bởi Phan Ánh Nguyệt, vào ngày 14/06/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • cấu trúc Ved mô tả cảm xúc, cấu trúc Ving miêu tả bản chất. sao nhiều câu k đúng như vậy?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn có thể hiểu đơn giản hơn là Ved mang nghĩa bị động (bị làm cho, bị tác động), và Ving mang nghĩa chủ động (gây ra, làm cho). Câu đề là "The food in this restaurant was rather disappointing" là đúng rồi, vì thức ăn không ngon có thể gây sự thất vọng. Nếu ý bạn là một câu nào đó khác không đúng thì bạn có thể nói rõ hơn được không ạ?

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Hằng Lê
  Trả lời bởi: Hằng Lê (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này