• Câu hỏi: Tính từ V-ed/V-ing

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 03/09/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi vì sao 2B không phải là tính từ ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Như mình đã nói trong những câu trả lời trước, hầu như tất cả V-ing và V-ed đều có thể đóng vai trò là tính từ, nhưng như vậy không có nghĩa là ghép vào câu thì câu sẽ hợp nghĩa.

  Đáp án 2B "deserved" có thể là tính từ bị động, dùng cho vật để ám chỉ ai đó xứng đáng nhận được vật đó. Lưu ý rằng nghĩa của nó tập trung vào vật, còn "deserving" nghĩa tập trung vào người. Do sau chỗ trống là cụm danh từ chỉ các hội từ thiện, tức là người, nên nghĩa tính từ của 2B dù có cũng sẽ không phù hợp, nên bên mình không thêm vào nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này