• Câu hỏi: Danh từ số nhiều

  Ba Gà
  Được hỏi bởi Ba Gà, vào ngày 10/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • tại sao mistake lại không sử dụng được

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Câu này đáp án đúng là "mistakes", không biết bạn thắc mắc điểm nào thì có thể hỏi lại để mình giải thích ạ.

  Nếu là về đuôi số nhiều, ta có thể hiểu câu trên muốn nói về những lỗi sai quảng cáo (không chỉ có một) mà "mistake" là danh từ có thể đếm được nên cần viết ở dạng số nhiều la "mistakes". Đồng thời, cụm "những lỗi sai quảng cáo" là một cụm từ đi chung với nhau, đằng sau đã có động từ nên ta không thể chọn động từ điền vào đây nhé. Cũng không thể chọn trạng từ do trước và sau chỗ trống không có động từ cần được bổ nghĩa.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này