• Câu hỏi: Đại từ quan hệ "that"

  Huỳnh Lê Vũ
  Được hỏi bởi Huỳnh Lê Vũ, vào ngày 10/09/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tại sao câu này không thể dùng "That" được ạ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn hãy xem lại phần đại từ quan hệ "that", nói rằng ta không dùng nó ngay sau dấu phẩy trong một MĐQH không bắt buộc (tức là MĐQH có dấu phẩy).

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này