• Câu hỏi: Trạng từ đứng trước động từ thường được hả ad?...

  CỐ GẮNG LÊN NÀO
  Được hỏi bởi CỐ GẮNG LÊN NÀO, vào ngày 09/05/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Trạng từ đứng trước động từ thường được hả ad?

 • Câu trả lời:

 • Chào anh Đức,

  Trạng từ trong trường hợp này bổ nghĩa cho động từ thường và có thể đứng ở các vị trí sau trong câu:

  1. Sau động từ và nếu động từ có tân ngữ thì sau cả tân ngữ

  2. Trước động từ, nếu tân ngữ dài hoặc muốn gây chú ý đến trạng từ

  3. Trước chủ ngữ

  Anh có thể xem thêm ngữ pháp liên quan ở 2 bài này nhé:

  - Vị trí của trạng từ

  Trạng từ chỉ cách thức và mức độ

 • Hằng Lê
  Trả lời bởi: Hằng Lê (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời