• Câu hỏi: "All" có những nghĩa nào?

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 10/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chào admin ạ!
  "they all" với "they" là đại từ làm chủ ngữ còn "all" có tác dụng gì ạ?
  Em tưởng sau "all" + N

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "All" có thể là một từ hạn định có nghĩa là "tất cả", là dạng sẽ nằm trước danh từ. Tuy nhiên, ở đây nó là một trạng từ với nghĩa là "đều", bổ nghĩa cho "vary", nên "they all vary" có nghĩa là "chúng đều khác nhau" khi dịch sát nghĩa nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này