• Câu hỏi: submitted do not meet là cấu trúc gì vậy ad, nếu mà submit là động từ chính của câu...

  CỐ GẮNG LÊN NÀO
  Được hỏi bởi CỐ GẮNG LÊN NÀO, vào ngày 12/06/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • submitted do not meet là cấu trúc gì vậy ad, nếu mà submit là động từ chính của câu

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Câu này đã được rút gọn mệnh đề quan hệ từ "If the photographs which are submitted do not meet..." thành "If the photographs submitted do not meet..." nha bạn.

  Bạn xem thêm ở trong bài Rút gọn mệnh đề quan hệ để hiểu rõ hơn nha.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này