• Câu hỏi: tại sao clean không phù hợp trong khi bên trên hệ thống có nói là cần 1 danh từ hoặc tính từ mà clean là sạch sẽ...

  Khoi
  Được hỏi bởi Khoi, vào ngày 19/01/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • tại sao clean không phù hợp trong khi bên trên hệ thống có nói là cần 1 danh từ hoặc tính từ mà clean là sạch sẽ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đó là vì mặc dù đúng về mặt ngữ pháp, nghĩa của câu sẽ không đúng nếu dùng "clean". Khi này, cụm "complimentary clean service" sẽ có nghĩa là "dịch vụ sạch sẽ miễn phí", thì sẽ không phù hợp với ngữ cảnh của câu bằng "complimentary cleaning service" (dịch vụ làm sạch/dọn dẹp miễn phí).

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này