• Câu hỏi: Phân biệt "Dedicated" và "Dedicating"

  Đào Tuấn Anh
  Được hỏi bởi Đào Tuấn Anh, vào ngày 18/12/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Mình nghĩ đáp án là dedicating chứ. Vì đội nhân viên tận tuỵ mang ý nghĩa chủ động mà??

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Có một vài trường hợp chỉ một trong hai Ving/Ved mới có thể là tính từ. Thông thường, khi dùng để chỉ tính chất/phẩm chất con người, sẽ có một vài từ chỉ có thể là tính từ ở dạng Ved, chứ không thể nào là Ving được.

  "Dedicated" mặc dù là một Ved nhưng nó lại là tính từ có thể dùng cho người được, bất kể chủ động hay bị động; còn "dedicating" thì không nha. Trường hợp tương tự cũng xảy ra với tính từ "experienced", cũng ở dạng Ved, nhưng ta lại không có tính từ Ving "experiencing". Không có quy tắc nào để xác định xem khi nào chỉ một trong hai Ving/Ved mới dùng làm tính từ được, nhưng trường hợp này chỉ áp dụng cho một số từ thôi nên dần bạn sẽ tự động thấy và nhớ trong quá trình học nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này