• Câu hỏi: Ad cho mình hỏi có câu giải thích sau "to be" chỉ là tính từ và danh từ. Có câu sau "to be" lại chỉ là V_ing, V_ed hoặc ...

  Quý An
  Được hỏi bởi Quý An, vào ngày 31/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Ad cho mình hỏi có câu giải thích sau "to be" chỉ là tính từ và danh từ. Có câu sau "to be" lại chỉ là V_ing, V_ed hoặc tính từ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Có thể là do, theo bài Động từ thêm -ing/-ed làm Tính từ, thì ta xem cả V-ing và V-ed đều là tính từ hết. Cũng có thể do trong các đáp án thì chỉ có các đáp án mà câu giải thích ghi là có trong bài, nên bên mình chỉ nói trong các đáp án được cho thì cái nào có thể dùng sau "to be" thôi. Nếu bạn có ví dụ cụ thể là trong câu hỏi nào thì mình có thể giải thích thêm cho bạn.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này