• Câu hỏi: Mệnh đề quan hệ kèm giới từ

  Duong
  Được hỏi bởi Duong, vào ngày 24/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Cho mình xin 2 câu hoàn chỉnh của câu này với ạ, hơi khó hiểu.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Hai câu hoàn chỉnh khi tách riêng ra của câu này sẽ là:

  The 5 acres of land were purchased. The city plans to build the new shopping complex on them.

  (5 mẫu đất đó đã được mua rồi. Thành phố dự tính xây dựng khu mua sắm mới trên những mẫu đất này.)

  Bạn có thể xem lại phần "Giới từ trong mệnh đề quan hệ" trong bài "Mệnh đề quan hệ" để hiểu rõ hơn nha.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này