• Câu hỏi: "In order to" dùng như thế nào?

  Duong
  Được hỏi bởi Duong, vào ngày 08/03/2020
 • "In order to" có được sử dụng như một giới từ k ạ ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Không được nha. Sau "in order to" và "so as to" sẽ luôn là một động từ nguyên mẫu, chứ không bao giờ là một danh từ được. Ta nên xem chúng như những cấu trúc đặc biệt chứ không phải một loại từ nào. Tuy nhiên, chúng có thể được dùng như liên từ ở dạng "in order that/so that".

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này