• Câu hỏi: câu hỏi về điểm ngữ pháp: V_ing và V_ed làm tính từ trong câu

  Hoàng Thị Nhung
  Được hỏi bởi Hoàng Thị Nhung, vào ngày 14/12/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Nhờ ad giải thích chi tiết hơn giúp mình: những Ved, V-ing nào ko phải là tính từ.và những Ved nào là tính từ mà V-ing tương ứng với nó ko phải là 1 tính từ ạ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Không có quy tắc nào để xác định xem một Ving/Ved có là tính từ hay không, hay nếu chỉ một trong hai mới là tính từ. Do vậy, cách duy nhất để nhận biết và nhớ là tiếp xúc với nhiều từ, và dần dần bạn sẽ tự mình nhớ từ nào có thể là tính từ, từ nào không thể nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này