• Câu hỏi: Tại sao không phải là pleasing ạ Ving mang nghĩa chủ động Người quản lý cảm thấy hài lòng Ved nghĩa bị động Người quản ...

  Loan
  Được hỏi bởi Loan, vào ngày 31/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tại sao không phải là pleasing ạ
  Ving mang nghĩa chủ động
  Người quản lý cảm thấy hài lòng
  Ved nghĩa bị động
  Người quản lý bị cảm thấy hài lòng

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn nên xét theo nghĩa Tiếng Anh chứ không phải Tiếng Việt là "bị cảm thấy hài lòng". Các tính từ dạng V-ing nên được hiểu là được dùng khi chính chủ thể nó bổ nghĩa cho tạo/gây ra cảm giác đó. VD:
  This book is interesting. => Quyển sách này (tạo ra sự) thú vị.
  This song is annoying. => Bài hát này (gây ra sự) phiền phức, khó chịu.

  Ngược lại, các tính từ dạng V-ed dùng khi chủ thể nó bổ nghĩa cho đang có/trải nghiệm cảm giác đó. Vậy thì trong câu này, quản lý đó là người đang có cảm giác hài lòng, thì phải dùng "pleased". VD:
  This person is interested (in something). => Người này có hứng thú (với 1 cái gì đó).
  This person is interesting. => Người này làm cho mình cảm thấy thú vị.

  Bạn có thể đọc lại bài Động từ V-ed/-ing làm Tính từ để tham khảo thêm nha.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này