• Câu hỏi: Cấu trúc song song

  Nguyen Tan Quang
  Được hỏi bởi Nguyen Tan Quang, vào ngày 27/11/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad giải thích phần nối 2 cụm là "reducing childhood obesity" và "_____ chronic disease" rõ hơn dc k ạ

 • Câu trả lời:

 • Bạn hãy xem chi tiết trong bài Cấu trúc song song, có sẵn các ví dụ để tham khảo luôn nha! Nói ngắn gọn, câu trên nối hai V-ing (kèm theo tân ngữ của chúng) bằng "and".

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này