• Câu hỏi: Tân ngữ trong câu bị động

  Bùi Ngọc
  Được hỏi bởi Bùi Ngọc, vào ngày 21/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • dạ cho e hỏi câu này cũng có thể là 1 danh từ mà ạ nó làm tân ngữ cho câu này ấy ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn có thể giải thích rõ hơn câu hỏi của bạn không? Nếu ý bạn là chỗ trống cũng có thể điền một danh từ vì "spend" có thể là một ngoại động từ, thì việc này là không thể nha.

  Lưu ý câu có chỗ trống, động từ "was spent" đang ở dạng bị động. Trong một câu bị động, ta có chủ ngữ luôn đứng đầu câu (là tân ngữ trong câu gốc). Tân ngữ (tức là chủ ngữ trong câu gốc) có thể có hoặc không tùy câu, nhưng nếu có thì phải luôn đứng sau từ "by" nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này