• Câu hỏi: Xin hỏi, tại sao ở đây không được dùng Tính Từ?...

  Trương Xuân Lộc
  Được hỏi bởi Trương Xuân Lộc, vào ngày 08/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Xin hỏi, tại sao ở đây không được dùng Tính Từ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Là do tính từ dùng để bổ nghĩa cho danh từ, nhưng từ phía sau chỗ trống cần điền là một động từ, vậy thì mình phải dùng một trạng từ để bổ nghĩa cho nó.

  Bạn đọc thêm về vị trí và chức năng của Trạng từTính từ nha.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Hằng
  Trả lời bởi: Hằng (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời