• Câu hỏi: Câu này mình vẫn chưa hiểu tại sao chọn V-ing mà k chọn V-ed. Bạn có thể giải thích sân hơn đc k?...

  Liagoo
  Được hỏi bởi Liagoo, vào ngày 18/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Câu này mình vẫn chưa hiểu tại sao chọn V-ing mà k chọn V-ed. Bạn có thể giải thích sân hơn đc k?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn xem lại bài Động từ thêm -ed/-ing làm Tính từ, sẽ thấy rằng V-ed để chỉ một tính từ mang nghĩa bị động, còn V-ing chỉ một tính từ mang nghĩa chủ động.

  Ở đây có cấu trúc "find something + adj", nghĩa là "thấy một cái gì đó + tính từ". Nói cách khác, có nghĩa là "vật đó làm cho người nói thấy + tính từ", nghĩa là phải có một tính từ chủ động, tức là phải chọn V-ing.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời