• Câu hỏi: Cấu trúc mệnh đề quan hệ that

  Nguyễn Thị Thu Ngân

  Được hỏi bởi Nguyễn Thị Thu Ngân, vào ngày 24/11/2019

 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Ad giải thích giùm vì sao ko phải là matching

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Ở đây có sử dụng mệnh đề quan hệ nha bạn. Trong này, "key words" là cụm chủ ngữ được bổ nghĩa. Ta có đại từ quan hệ "that", nên sau đó cần có động từ chia theo chủ ngữ để hoàn thiện cấu trúc. Trước chỗ trống không có trợ động từ nào cả (trong trường hợp này thì phải là "are", do "key words" là một danh từ số nhiều), nên ta không thể dùng động từ Ving của thì hiện tại tiếp diễn được, mà dùng động từ "match" ở thì hiện tại đơn thôi.

  Bạn hãy tham khảo thêm trong bài mệnh đề quan hệ để được giải thích kỹ hơn cách dùng cấu trúc này nha.

  Trân trọng,
  TAMN Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO