• Câu hỏi: Tại sao trường hợp này mình ko dựa vào phía trước là động từ thường ( make) nên mình sẽ chọn 1 trạng từ...

  Yen Le
  Yen Le, hỏi vào lúc 07:49, 03/06/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tại sao trường hợp này mình ko dựa vào phía trước là động từ thường ( make) nên mình sẽ chọn 1 trạng từ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đó là do "make" là một ngoại động từ nha bạn, tức là sau nó phải có một tân ngữ nữa thì nó mới có nghĩa. Bạn có thể thấy dấu hiệu của việc này ở từ "some" trước nó và từ "comments" sau đó, tức là nguyên khoảng "some _____ comments" là một cụm danh từ đóng vai trò là một tân ngữ, thì trong đó chỉ có thể có tính từ hoặc danh động từ V-ing thôi nha bạn.

  Trân trọng,
  Gia Sư Toeic Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời