• Câu hỏi: Ở đây sao mình biết "get" là động từ nối ạ!!...

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 10/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Ở đây sao mình biết "get" là động từ nối ạ!!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trong bài này đang dùng ngoại động từ "get", chứ không phải là động từ nối nha. Sau ngoại động từ là danh từ làm tân ngữ (permission), còn sau động từ nối mới là tính từ (hoặc danh từ, mặc dù ít xuất hiện hơn).

  Không có quy tắc nào để vừa thấy một từ mà xác định được nó là loại động từ, nên bạn có thể học thuộc, hoặc trong quá trình học mà dần nhớ nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này