• Câu hỏi: Cấu trúc song song

  Nguyen Hien

  Được hỏi bởi Nguyen Hien, vào ngày 06/01/2021

 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • cho hỏi câu này nếu đổi for ra trướng both thì có sai ngữ pháp ko ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Nếu vậy thì bạn sẽ phải bỏ bớt "for" nằm ở phía sau:
  "Dwyer Roasters will produce instant Coffee for both local consumption and for overseas export."
  Đó là vì để "both" sau "for" thì ta biết cấu trúc song song có dạng "for + danh từ" rồi, nên không cần lặp lại "for" nữa.

  Câu gốc để "both" nằm trước, sau đó có thể là bất kì gì nên ta phải ghi đầy đủ ra không bỏ gì cả, nên mới sử dụng "for + danh từ" hai lần để chỉ 2 mục đích.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO