• Câu hỏi: Rút gọn mệnh đề quan hệ

  Việt Anh

  Được hỏi bởi Việt Anh, vào ngày 08/01/2021

 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Cụm ....information provided.....có thể đổi thành provided information đc ko? Vì provided theo mình hiểu đóng vai trò tính từ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Lý do câu trên ghi là "information provided" là vì đây là rút gọn mệnh đề quan hệ của "information which is/was provided".
  Nếu bạn đổi thành "provided information (in your letter)" thì trong trường hợp trên câu vẫn đúng nghĩa, nhưng điều này có thể không áp dụng với các trường hợp khác.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO