• Câu hỏi: Mệnh đề quan hệ

  Sunny

  Được hỏi bởi Sunny, vào ngày 08/01/2021

 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Câu 2, tại sao là favor trong khi có stored cũng là động từ ạ ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Câu đó mình sẽ tách ra như sau:
  "With all the music + that you favor + stored in..."

  Cụm nằm ở giữa chính là một mệnh đề quan hệ, dùng đại từ quan hệ "that" và có chủ ngữ và động từ của riêng nó. Động từ trong MĐQH tùy trường hợp chia theo đại từ quan hệ hay chủ ngữ (you), và không ảnh hưởng đến ngữ pháp nằm ngoài cụm này.

  Do đó, "favor" chia theo "you" riêng, và "stored" chia theo "all the music" riêng. Ngoài ra, nếu bỏ đi cụm mệnh đề quan hệ thì câu sẽ vẫn đúng ngữ pháp, vì MĐQH bản chất làm thông tin nền:
  "With all the music + stored in..." => Với tất cả âm nhạc + được lưu trong... (cấu trúc "with + sth/sb + V-ed/V3/V-ing")

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO